Yhteystiedot

Kuirin Rantamökit

(040) 530 1801

 

 

Kuirin Rantamökit noudattaa vuonna 2024 lomamökkipalveluiden varaamisessa ja peruutuksissa seuraavia ehtoja:

Ehdot sitovat kumpaakin sopimusosapuolta sen jälkeen, kun asiakas on suorittanut varausmaksun.

Mökkivuokra

Mökkivuokra maksetaan 30 vrk ennen vuokra-ajan alkamista, muutoin varaus raukeaa.Varauksista perimme kuitenkin aina ns. varausmaksua 75 €(sis. alv )Varauksen raukeamisesta emme erikseen informoi asiakasta.Asiakas maksaa varausmaksun alkuperäisen laskun tilitiedoin .Uuden laskun lähettämisestä veloitamme toimistokuluja 25  €.

Peruutukset

Peruutuksista on ilmoitettava viipymättä, kuitenkin viimeistään 30 vrk ennen vuokra-ajan alkamista. Pidätämme peruutustapauksissa aina varausmaksun 75 € . Jos peruutus tapahtuu alle 14 vrk ennen vuokra-ajan alkamista, varausmaksua eikä loppusuoritusta palauteta. Jos peruutuksen syynä on kuitenkin jokin helposti todennettava inhimillinen tekijä, sovitaan mahdollisesta maksun palauttamisesta tapauskohtaisesti. Jos peruutus tapahtuu vuokra-aikana, ei vuokraa makseta takaisin. Suorituksen maksamatta jättäminen ei riitä peruutukseksi!

 

Kuirin Rantamökkien oikeus peruuttaa varaus

Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Kuirin Rantamökit irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä mahdollisimman pian asiakkaalle. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Tällaisen esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta mahdollisesti syntyneitä kuluja ei asiakkaalle korvata. Kuirin Rantamökeillä on oikeus irtisanoa sopimus vuokra-aikana, jos asiakas aiheuttaa omalla toiminnallaan vahinkoa Kuirin Rantamökeille tai sen ympäristölle.Tällaiseksi toiminnaksi lasketaan myös muita lomalaisia tai mökkinaapureita häiritsevä käytös. Sopimus voidaan myös irtisanoa välittömästi silloin, jos asiakas on rikkonut varausehtoja.Kuirin Rantamökeillä on myös oikeus olla luovuttamatta mökkiä vuokralaiselle, mikäli on epäilys siitä, että asiakkaan toimintakyky on tulohetkellä sellainen, että ei kykene selviytymään mökkiolosuhteissa turvallisuus näkökulmasta

Avainten luovutus ja mökillä oleskelu

Avaimet luovutetaan asiakkaalle saapumisohjeissa mainitulla tavalla. Lomamökkien vuokraan kuuluu loma-asunnon vapaa käyttöoikeus. Mökkiin sisältyy kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, siivousvälineet ja -aineet, polttopuut, nestekaasu valaistukseen, ruuan valmistukseen ja säilytykseen. Asiakas tuo mukanaan omat liinavaatteet, sekä wc- ja talouspaperit. Asiakas huolehtii mökin siivouksesta vuokra-aikana ja lähtiessä.Mökki on oltava luovutushetkellä siinä kunnossa, kuin se oli asiakkaan saapuessa.Poikkeuksena luonnollisesti tilanteet, joissa mökki on vuokrattu loppusiivouksineen. Jos asiakas on jättänyt lähtiessään mökin siivoamatta, peritään asiakkaalta 80 € siivousmaksu sekä toimistokulut 25 €.

Tupakointi                               

Tupakointi sallittu vain rannan tuntumassa olevalla tupakkapaikalla! Paloturvallisuus riskin vuoksi  tupakointi piha-alueella, mökin terasseilla sekä sisällä mökissä EHDOTTOMASTI KIELLETTY!!!!! Tupakointikiellon rikkomisesta seuraa välitön irtisanominen, asiakkaalla ei tällöin ole oikeutta saada rahojaan takaisin ja asiakas on velvollinen maksamaan Kuirin Rantamökille ylimääräisestä työstä koituvat kustannukset!

Asiakas on velvollinen korvaamaan mökille, sen irtaimistolle tai ympäristölle aiheutuneet vahingot suoraan Kuirin Rantamökeille. Myös mahdollisista esineitten katoamisesta veloitamme asiakasta.

Vahinkojen perimiskustannuksina veloitetaan lisäksi toimistokulut 25 €.

Henkilömäärä

Vuodepaikkojen määrää ei saa ylittää. Lisäksi saapumisilmoituksessa on nimettävä kaikki mökillä väliaikaisestikin oleilevat henkilöt.Vuodepaikat on mökeissä Kaakelo ja Mänty max. 6 hlöä, sekä mökissä Luhta 4 hlöä. Telttojen sekä asuntoauton tai -vaunun käyttö on ehdottomasti kielletty!